Calliptaminae

Gattung

Arten

Calliptamus barbarus

Calliptamus barbarus

 • DE: Costas Schönschrecke
 • EN: Eurasian Pincer Grasshopper
 • FR: Le Caloptène de Barbarie | Le Caloptène ochracé
Calliptamus italicus

Calliptamus italicus

 • DE: Italienische Schönschrecke
 • EN: Common Pincer Grasshopper | Italian locust
 • FR: Le Caloptène italien | Le Criquet italien
Calliptamus siciliae

Calliptamus siciliae

 • DE: Kleine Schönschrecke | Sizilianische Schönschrecke | Provence-Schönschrecke
 • EN: Pygmy Pincer Grasshopper
 • FR: Le Caloptène sicilien | Le Caloptène provençal
Paracaloptenus caloptenoides

Paracaloptenus caloptenoides

 • DE: Brunners Schönschrecke
 • EN: Balkan Pincer Grasshopper