Calliptamus

Arten

Calliptamus barbarus

Calliptamus barbarus

  • DE: Costas Schönschrecke
  • EN: Eurasian Pincer Grasshopper
  • FR: Le Caloptène de Barbarie | Le Caloptène ochracé
Calliptamus italicus

Calliptamus italicus

  • DE: Italienische Schönschrecke
  • EN: Common Pincer Grasshopper | Italian locust
  • FR: Le Caloptène italien | Le Criquet italien
Calliptamus siciliae

Calliptamus siciliae

  • DE: Kleine Schönschrecke | Sizilianische Schönschrecke | Provence-Schönschrecke
  • EN: Pygmy Pincer Grasshopper
  • FR: Le Caloptène sicilien | Le Caloptène provençal